Luật sư chuyển từ Đoàn luật sư này sang Đoàn luật sư khác.

Luật sư chuyển từ Đoàn luật sư này sang Đoàn luật sư khác. ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 05:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Luật sư chuyển từ Đoàn luật sư này sang Đoàn luật sư khác.Lĩnh vực:Quản lý luật sư.Cơ quan thực hiện:Đoàn luật sư,

 

   
   
   
      Trình tự thực hiện:

- Luật sư có đơn xin rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư mà mình đang là thành viên gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

- Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định chấp nhận đơn xin rút tên của người đề nghị;

- Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi luật sư dự kiến chuyển đến xem xét, quyết định việc tiếp nhận và gửi quyết định tiếp nhận cho luật sư.

- Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi tiếp nhận luật sư có công văn đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam đổi Thẻ luật sư cho luật sư đó.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Đoàn luật sư hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư;

- Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư.

Số lượng hồ sơ: Không có quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Đoàn luật sư.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tiếp nhận luật sư

Lệ phí (nếu có): Chưa quy định rõ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Căn cứ pháp lý:

 

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập