TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/10/2011 04:10 am)
Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính Hỏi: Con trai tôi có hành vi vi phạm pháp luật, UBND Huyện quyết định đưa vào trường giáo dưỡng với thời hạn một năm. Con tôi đã chấp hành xong và được về đoàn tụ gia đình từ năm 2005. Hiện nay con tôi đã đi làm, vừa rồi đến hạn nâng lương thì con tôi không được xét với lý do là con tôi đã vi phạm pháp luật và bị đưa vào trường giáo dưỡng. Nhận xét như vậy có đúng không? Xin luật sư tư vấn rõ hơn về nội dung này. (Trần Thị Thanh - Biên Hòa - Đồng Nai)

Trả lời: Theo Điều 11 của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính (pháp lệnh 2002 được sửa đổi bổ sung năm 2007 – 2008) quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lí vi phạm hành chính như sau:

“1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu qua một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác, nếu qua hai năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử lý mà không thực hiện hành vi được quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 của Pháp lệnh này thì được coi như chưa bị áp dụng biện pháp đó.”

Và tại Điều 24 của pháp lệnh nói trên quy định về việc đưa vào trường giáo dưỡng:

“1. Đưa vào trường giáo dưỡng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) quyết định đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại khoản 2 Điều này để học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của trường.

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là từ sáu tháng đến hai năm.

2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bao gồm:

a.  Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự;

b.  Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định;

c.  Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định.

3. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được quy định như sau:

a.  Một năm kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b.  Sáu tháng kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b hoặc kể từ khi thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

4. Bộ Công an thành lập các trường giáo dưỡng theo khu vực; trong trường hợp địa phương có nhu cầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) đề nghị Bộ Công an thành lập Trường giáo dưỡng tại địa phương mình.

Bộ Công an thống nhất quản lý các trường giáo dưỡng, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức, quản lý các trường giáo dưỡng phù hợp với lứa tuổi từ đủ 12 tuổi đến dưới 15 tuổi và từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.”

Căn cứ vào các Điều Luật đã viện dẫn trên đây thì con của bà đã chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng đến nay đã hơn 02 năm và đã hơn 02 năm thì được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan nơi con của bà làm việc không thể đưa ra lý do là đã bị đưa vào trường giáo dưỡng (nhưng đã chấp hành xong hơn 02 năm không vi phạm nữa) để không xét nâng lương được.

Cần trao cụ thể, chị vui lòng ĐT số: 0913.755442 gặp trực tiếp luật sư.

Ls. Nguyễn Đức

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập