TƯ VẤN PHÁP LUẬT KINH TẾ - DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN PHÁP LUẬT KINH TẾ - DOANH NGHIỆP ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/10/2011 04:10 am)
Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên Hỏi: Công ty TNHH một thành viên thì ai là chủ sở hữu. Xin cho biết cụ thể bộ máy quản lý điều hành của Công ty TNHH một thành viên. (Lê Tấn Văn -Long Thành -Đồng Nai)

Trả lời: Chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên là một cá nhân hoặc một tổ chức. Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên do một cá nhân bỏ vốn thành lập thì cá nhân đó là Chủ sở hữu Công ty. Đối với Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức thành lập thì chủ sở hữu Công ty là tổ chức đó.

Về cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên là tổ chức:

Hội đồng thành viên

Chủ tịch công ty

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Kiểm soát viên

Đối với Công ty TNHH một thành viên thì Chủ sở hữu Công ty đồng thời làm Chủ tịch Công ty, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc; nếu không thì phải thuê Giám đốc, Tổng giám đốc ( theo các điều 67, 68, 69, 70, 71 của Luật Doanh Nghiệp 2005) cần trao đổi cụ thể xin vui lòng liên hệ ĐT số: 0913.755442 gặp trực tiếp luật sư.

Ls. Nguyễn Đức

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập