CHUẨN BỊ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

CHUẨN BỊ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (16/11/2015 02:11 am)
Thực hiện Công văn số 02/TB-HĐKT ngày 07/11/2015 của Liên đoàn luật sư Việt Nam Thông báo V/v tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam (Đính kèm bản sao). Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư lập danh sách kèm hồ sơ tham dự kiểm tra của những người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự ( tính đến ngày 24/12/2015) theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam về Văn phòng Đoàn luật sư trước ngày 17/11/2015. Dự kiến thi vào ngày 25,26 và 27/12/2015.

Kính gửi: Trưởng các Tổ chức hành nghề luật sư.

 

Thực hiện Công văn số 02/TB-HĐKT ngày 07/11/2015 của Liên đoàn luật sư Việt Nam Thông báo V/v tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam (Đính kèm bản sao).

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư lập danh sách kèm hồ sơ tham dự kiểm tra của những người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự ( tính đến ngày 24/12/2015) theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam về Văn phòng Đoàn luật sư trước ngày 17/11/2015. Dự kiến thi vào ngày 25,26 và 27/12/2015.

·        Đối tượng tham dự kiểm tra:

-         Những người tập sự hành nghề luật sư học chương trình đào tạo nghề luật sư với thời gian là 06 tháng đã tập sự hành nghề luật sư đủ 18 tháng;

-         Những người được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng vẫn phải tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư;

-         Người không đạt yêu cầu kiểm tra và hoãn kiểm tra trong các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước.

·        Hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả TSHNLS gồm có:

1)     Quyết định về việc đăng ký TSHNLS của Đoàn luật sư (có sao y)

2)     Bản sao Bằng cử nhân luật (có sao y);

3)     Báo cáo kết quả TSHNLS (phụ lục 2);

4)     Bản chính Sổ Nhật ký tập sự của người tập sự (trường hợp thí sinh có thời gian tập sự trước ngày 15/01/2014 phải viết Sổ Nhật ký tập sự từ ngày 15/01/2014 trở về sau cho đến hết thời gian tập sự) (Phụ lục 3);

5)     Hồ sơ kiểm tra thực hành (Phụ lục 4&5). (Phần này thí sinh chuẩn bị 04 bộ được đóng quyển, trong đó có 03 bộ nộp về Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra KQTSHNLS khu vực phía Nam tại Cơ quan Đại diện LĐLSVN tại TPHCM – Số 17, Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q1, TPHCM chậm nhất vào ngày 23/11/2015 và giữ lại 01 bộ sử dụng khi kiểm tra thực hành).

·        Lưu ý: Đối với người tập sự không đạt yêu cầu ở những kỳ kiểm tra trước do LĐLSVN tổ chức thì không phải làm lại hồ sơ tham gia, nhưng phải có bản đăng ký tham dự kiểm tra kết quả TSHNLS (Phụ lục 6) và hồ sơ kiểm tra thực hành (hồ sơ kiểm tra thực hành này không cần xác nhận của Luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư); Đối với người tập sự không đạt yêu cầu ở những kỳ kiểm tra trước do Bộ Tư pháp tổ chức thì phải làm đầy đủ hồ sơ như tham dự kiểm tra lần đầu theo quy định của Liên đoàn.

·        Thời gia nộp hồ sơ dự thi từ ngày thông báo đến  trước ngày 17/11/2015.

Các biểu mẫu, thông tin khác liên quan về kỳ kiểm tra được đăng tải trên trang Website của Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai: doanluatsudongnai.com, hoặc chi tiết xin lien hệ về Văn phòng ĐLS tỉnh Đồng Nai (Số 226, Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai)

Đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư tổ chức thực hiện.

 TM. BAN CHỦ NHIỆM

                     Chủ nhiệm

                                  (Đã ký)

NỘI DUNG CHI TIẾT VÀO LIÊN KẾT NÀY: liendoanluatsu.org.vn/

 

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập