Về hoạt động chào mừng, kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Về hoạt động chào mừng, kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (29/09/2015 02:09 am)
Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật sư Đồng Nai ngày ngày 26/9/2015 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2015); Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai trân trọng đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, các Ban chuyên môn thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai thực hiện một số hoạt động sau:

THÔNG BÁO

Về hoạt động chào mừng, kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

 

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề luật sư Đồng Nai.

 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật sư Đồng Nai ngày ngày 26/9/2015 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2015);

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai trân trọng đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, các Ban chuyên môn thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai thực hiện một số hoạt động sau:

 

1. Đề nghị các luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí từ ngày 05/10/2015 đến ngày 25/10/2015; thông báo trước mấy ngày để nhân dân địa phương biết, tham dự và hưởng ứng đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu tại tổ chức hành nghề để thông báo và truyền thông về việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân dân tại địa phương;

- Nội dung băng rôn:

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70        NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG  LUẬT SƯ VIỆT NAM (10/10/1945 – 10/10/2015)

(Trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân từ 05/10/2015 đến 25/10/2015).

 

2. Ban tuyên truyền và và trợ giúp pháp lý Đoàn có kế hoạch phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư và tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân nhân sự kiện này.

 

3. Ban Văn hóa thông tin thể thao có kế hoạch tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tiến đến kỷ niệm Ngày truyền thống luật sư,

 

4. Văn Phòng Đoàn, Ban Giám sát, Hội đồng KTKT theo dõi và tổng hợp hoạt động về kỷ niệm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam của các tổ chức hành nghề báo cáo về Ban Chủ nhiệm Đoàn trước ngày 05/11/2013.

Trân trọng.

TM. BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN

Chủ nhiệm

(đã ký)    

 

Luật sư Phan Thiên Vượng

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập