Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (03/08/2015 03:08 am)
Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai báo cáo Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư, cụ thể như sau:

BÁO CÁO KẾ HOẠCH

 (V/v: Tổ chức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư)

 

                    Kính gửi:  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

                           

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai báo cáo Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư, cụ thể như sau:

1.  Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Ngày 22,23/08/2015

- Địa điểm: Trung Tâm bồi dưỡng chính trị Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Hẻm 77- đường Hưng Đạo Vương – Khu phố 4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

2. Chuyên đề bồi dưỡng (đính kèm nội dung, chương trình và tài liệu lớp bồi dưỡng):

2.1 Văn hóa pháp lý trong ứng xử của luật sư khi tham gia tố tụng tại các phiên tòa

- Thời gian thực hiện: sáng 22/08/2015

- Giảng viên hướng dẫn bồi dưỡng:

+ Ls Phan Thiên Vượng – Chủ nhiện ĐLS Đồng Nai (Triển khai Qui chế phối hợp giữa Đoàn luật sư và các cơ quan tiến hành tố tụng)

+ Ls.Ths Nguyễn Phúc Lưu – Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

2.2 Những điểm mới của Bộ luật lao động, kỹ năng của luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp lao động phổ biến hiện nay

- Thời gian thực hiện: chiều 22/08/2015

- Giảng viên hướng dẫn bồi dưỡng:

+ Ls.Ths Cao Đức Nhuận – Giảng viên HVTP, Luật sư ĐLS Đồng Nai

2.3 Kỹ năng của luật sư trong tố tụng hình sự và một số vấn đề sửa đổi, bổ sung chương VII BLTTHS; Một số vấn đề cần chú ý phân biệt một số tội phạm qui định qui định trong BLHS

- Thời gian thực hiện: ngày 23/08/2015

- Giảng viên hướng dẫn bồi dưỡng:

+ Ls.Ths Đinh Văn Quế – UVTV LĐLSVN, nguyên Chánh tòa hình sự TANDTC,  Luật sư ĐLS BRVT.

3.  Số lượng học viên, thành phần tham dự:

Toàn thể luật sư ĐLS Đồng Nai (240HV)

4.  Dự kiến mức thu học phí đối với mỗi học viên:

200.000 đồng/HV (hai trăm ngàn đồng/HV)

5. Đơn vị tổ chức thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

 

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai trân trọng báo cáo LĐLSVN kế hoạch nêu trên.

Kính đề nghị LĐLSVN xem xét phê duyệt để Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Luật sư Phan Thiên Vượng 

                                                             

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập