ĐỀ NGHỊ GÓP Ý BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI NĂM 2014 .....

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI NĂM 2014 ..... ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (09/03/2015 02:03 am)
Văn phòng Đoàn Luật sư gửi đến các thành viên Ban Chủ nhiệm và HĐKTKL , các Tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thực Đoàn dự thảo Báo cáo tổng kết tồ chức hoạt động Đoàn Luật sư năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 để cho ý kiến đóng góp. gửi về luật sư Trần Gia Minh trứơc ngày 14/3/2015 theo địa chỉ mail: vplstrangiaminh1@yahoo.com.vn.

BÁO CÁO

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

 NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

 
   

 

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể địa phương, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cùng các tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS) trên địa bàn đã nỗ lực đạt được những kết qủa đáng khích lệ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức nghề nghiệp - xã hội luật sư, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

 

 

 

I.  KẾT QỦA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

1.      Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp luật sư:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến năm 2015; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Chi ủy và Ban Chủ nhiệm đã quán triệt trong đội ngũ đảng viên, luật sư­, công chứng viên và người tập sự hành nghề luật sư (TSHNLS) nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư và người TSHNLS.

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của UBND tỉnh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam năm 2014, Chi ủy, Ban Chủ nhiệm tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Sở Tư pháp để phát huy vai trò tự quản thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. Cu thể:

- Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014-2019) vào 02 ngày 27 và 28/2/2014. Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm gồm 13 thành viên, HĐKTKL gồm 7 thành viên và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II gồm 16 thành viên. Sau Đại hội, Ban Chủ nhiệm đã xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chủ nhiệm, HĐKTKL, Văn phòng Đoàn và 5 ban chuyên trách theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; ban hành tiêu chí thi đua và chương trình hành động của năm 2004 và cả nhiệm kỳ 2014-2019 trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của Đoàn Luật sư.

- Vào tháng 5/2014, Cấp ủy và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã có buổi làm việc với đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan TAND, Viện KSND, Công an, Sở Tư pháp và Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết qủa hoạt động của Đoàn Luật sư trong thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới; đặc biệt là từ sau Đại hội Đoàn Luật sư lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014-2019). Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tập trung nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Chủ nhiệm, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của luật sư và các TCHNLS. Đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan tư pháp của tỉnh tạo điều kiện cho Đoàn Luật sư hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục thực hiện hiệu qủa chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương, thông tri số 40-TT/TU ngày 02/10/2009 của BTV Tỉnh ủy về nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với luật sư­.

- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã hoàn thành việc xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động tố tụng giữa Đoàn Luật sư với cơ quan Công an, Viện KSND và TAND tỉnh từ giai đoạn điều tra, truy tố đến xét xử báo cáo Sở Tư pháp hiệp thương với các cơ quan tố tụng liên quan của tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh trước khi đưa ra ký kết giữa các bên.

- Làm thủ tục cho 27 người TSHNLS của các TCHNLS tham dự kỳ thi kiểm tra hết TSHNLS lần thứ nhất năm 2014 tại TP. Hồ Chí Minh do Liên đoàn Luật sư VN tổ chức vào  tháng 03/2014; kết qủa có 20 người đạt yêu cầu và 07 người không đạt; bảo đảm các luật sư tham gia thành viên Hội đồng giám khảo của Liên đoàn luật sư VN hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đợt thi hết TSHNLS lần thứ hai vào tháng 12/2014 có 28 người tập sự của các TCHNLS được xét duyệt tham dự kỳ thi kiểm tra hết TSHNLS, có 187 người đạt yêu cầu và 11 người không đạt. Tổng cộng có 37 người đạt yêu cầu thi hết TSHNLS, chiếm 57,8% số người dự thi.

- Cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội ĐB Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV (2014-2019); Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư có 06 luật sư tham gia Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khoá mới.

- Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bắt buộc cho hơn 200 luật sư theo quy định của Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp với hai chuyên đề: Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 và Những điểm mới của Luật đất đai năm 2013 trong 2 ngày 16/11 và 23/11/2014.

- Tổ chức góp ý nhân sự bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ban Thường vụ, các Ủy ban chuyên môn và Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II (2014 - 2019).

Đến cuối năm, Đoàn Luật sư có 251 luật sư (178 nam, 73 nữ) và 194 người TSHNLS (131 nam, 63 nữ); tăng 18 lụật sư so với năm trước; tiếp tục duy trì vị trí thứ ba cả nước về số lượng luật sư. Đã thành lập và duy trì hoạt động ổn định 107 TCHNLS, tăng hơn 05 TCHNLS so với năm trước. Trong đó, gồm 88 Văn phòng luật sư, và 19 Công ty Luật (gồm 3 Công ty Luật hợp danh, 4 Công ty Luật TNHH 2 thành viên và 12 Công ty Luật TNHH 1 thành viên); với 11 chi nhánh và 7 Văn phòng giao dịch; tăng 01 VPLS và 04 Công ty Luật.. Trong năm, các TCHNLS tham gia giải quyết 3.968 vụ việc. Trong đó: Tham gia tố tụng: 703 vụ việc (gồm: 125 vụ án hình sự được khách hàng mới và 238 vụ án hình sự theo chỉ định, 306 vụ án dân sự và HNGĐ, kinh tế, thương mại, lao động, 34 vụ án hành chính); Tư vấn pháp luật: 1.221 vụ; Dịch vụ pháp lý khác: 324 trường hợp và trợ giúp pháp lý miễn phí: 1.720 trường hợp. Tổng doanh thu: hơn 12,9 t đồng; nộp thuế hơn 1 tỷ đồng.

- Đảm bảo công tác thu và nộp đầy đủ phí thành viên luật sư về Liên đoàn đúng kỳ hạn, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo theo chuyên đề của Liên đoàn và chế độ báo cáo theo định kỳ cho Sở Tư pháp đúng thời gian quy định.

3. Công tác bảo vệ quyền lợi luật sư; giám sát đạo đức nghề nghiệp; khen thưởng kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến luật sư:

ViÖc gi¶i quyÕt ®¬n thư­ khiếu nại, tè c¸o liên quan đến đạo đức, hoạt động hành nghề luật sư thực hiện theo quy trình. Trong năm, Hội đồng KTKL tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; xử lý 3 trường hợp có nhiều đơn thư tố cáo đối với 3 luật sư: Phạm Đức Tính, Nguyễn Thiện Đức và Phạm Văn Thọ; đề xuất Ban Chủ nhiệm xử lý số luật sư không tham gia Đại hội Đoàn luật sư; giao trách nhiệm cho Ban giám sát tổ chức kiểm tra 12 trường hợp luật sư có đơn thư khiếu nại, tố cáo đề xuất Ban Chủ nhiệm xem xét xử lý.

Cử thành viên Ban Chủ nhiệm tham dự hội nghị HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật giới trí thức; tham gia Đoàn kiềm tra của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra về tổ chức và hoạt động của  07 TCHNLS trực thuộc trong năm 2014.

Công tác thi đua khen thưởng duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực được khởi động.

4. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội:

Trong n¨m, Chi bé Đoàn Luật sư tiÕp nhËn 01 ®¶ng viªn chính thức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chuyÓn ®Õn, kết nạp 01 đảng viên mới, n©ng tæng sè ®¶ng viªn lªn 36 ®ång chÝ (Trong đó có 35 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị). Kết qủa xếp loại cuối năm 2014, Chi bộ Đoàn Luật sư tự xếp loại “tổ chức cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 01 đảng viên được bầu chọn “đảng viên xuất sắc”, 33/34 đảng viên được xếp loại “đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 02 đảng viên không xếp loại do tạm nghĩ sinh hoạt để điều trị bệnh dài hạn.

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Chi hội luật gia: Duy trì sự hoạt động ổn định, với số lượng 120 luật sư tham gia, chiếm gần 52% số luật sư của toàn Đoàn.

-  Chi đoàn TNCSHCM: Phối hợp với Ban Văn hóa - thể thao duy trì các Đội bóng đá, tổ chức giải bóng đá truyền thống mở rộng của các TCHNLS nhân kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1-5; duy trì Đội Văn nghệ Đoàn Luật sư gồm 12 thành viên. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCSHCM chưa được chú trọng đúng mức; công tác t¹o nguån giíi thiÖu nh÷ng ®oµn viªn ­u tó cho chi bé båi d­ìng ph¸t triÓn §¶ng còn bị động. Chi đòan TNCSHCM của Đoàn Luật sư chưa tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ theo chỉ đạo của Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

- Ban Chủ nhiệm thành lập Ban nữ công đã tổ chức được các hoạt động giao lưu với hơn 60 nữ luật sư của các TCHNLS nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam 20/10 để nâng cao vai trò của nữ giới trong đội ngũ luật sư.

5. Công tác thành viên Mặt trận Tổ quốc:

Đoàn Luật sư đã vận động các TCHNLS và đội ngũ luật sư tham gia các họat động do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, với các phong trào, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Cấp ủy và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã hiệp thương giới thiệu bà Cao Thị Hà Giang, Ủy viên Ban Chủ nhiệm tham gia ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) theo cơ cấu phân bổ (nữ, ngoài đảng).

6. Công tác thành viên Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh:

Hưởng ứng phong trào thi đua, chương trình hành động của đội ngũ trí thức trong việc thực hiện Kế họach 153-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch 10460-KH/UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Liên Hiệp hội phát động.

7. Các mặt công tác khác:

- Hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2014, kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/2014) và chào mừng Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II, Ban Chủ nhiệm phát động các TCHNLS treo khẩu hiệu tại nơi làm việc với nội dung “Luật sư Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân từ ngày 01/10 cho đến ngày 30/11/2014.

- Phối hợp Trung t©m trî gióp ph¸p lý Nhµ nước tØnh trợ giúp pháp lý miễn phí cho các ®èi tượng người nghÌo vµ diÖn chÝnh s¸ch thông qua các hình thức: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, thực hiện đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác. Phối hợp với c¬ quan §µi PTTH §ång Nai duy tr× hoạt ®éng trî gióp ph¸p lý, tư vÊn ph¸p luËt miÔn phÝ vµo s¸ng thø b¶y hµng tuÇn; tham gia tè tông b¶o vÖ, bµo ch÷a miÔn phÝ c¸c vô ¸n theo yªu cÇu cña c¸c ®èi tượng chÝnh s¸ch. Chương trình tư vấn pháp luật miễn phí phối hợp giữa Đoàn Luật sư với Đài PTTH Đồng Nai đã tiếp và tư vấn hàng trăm trường hợp vướng mắc về các nội dung liên quan đến lĩnh vực khiếu nại tranh chấp đất đai, dân sự, lao động, thừa kế, hôn nhân gia đình, tố tụng hình sự, pháp luật hình sự,…

II. PHƯƠNG  HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 40-TT/TU ngày 02/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chương trình công tác pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết Đại hội toàn thể luật sư khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2019), Đoàn Luật sư đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015 như sau:

1.  Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp luật sư:

- Tăng cường giáo dục về chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong đồng nghiệp; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và đội ngũ luật sư. Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và đội ngũ luật sư nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ luật sư.

- Lãnh đạo thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 - 2020 và Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020.

2.  Tăng cường vai trò tự quản của tổ chức nghề nghiệp xã hội luật sư trong việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn:

-. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đội ngũ luật sư trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư TW Đảng, Thông tri số 40/TT/TU ngày 02/11/2009 của Ban TVTU. Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ luật sư đến năm  2020; trước hết là phát triển về số lượng và chất lượng luật sư theo lộ trình và yêu cầu của công tác cải cách tư pháp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Sở Tư pháp về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với tổ chức luật sư và đội ngũ luật sư trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư tỉnh với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc tạo điều kiện cho luật sư tham gia các giai đoạn tố tụng và nâng cao hiệu qủa công tác tranh tụng tại các phiên tòa  nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị can, bị cáo, nguyên đơn, bị đơn theo quy định của pháp luật.

-  Củng cố, kiện toàn, đổi mới về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng KTKL. Lãnh đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường quản lý nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất đảm bảo các hoạt động nâng cao chất lượng nghề nghiệp của Đoàn Luật sư

.- Phối hợp thực thiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; tham gia nòng cốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Cộng tác với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh vµ c¬ quan §µi PTTH §ång Nai duy tr× hot ®éng trî gióp ph¸p lý, tư vÊn ph¸p luËt miÔn phÝ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, bào chữa miễn phí các vụ án theo yêu cầu của các đối tượng chính sách.

-. Nâng cao vai trò của TCHNLS trong việc quản lý luật sư và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, với việc phát triển đội ngũ luật sư đủ số lượng và mạnh về chất lượng. Phấn đấu đến năm 2015, Đoàn Luật sư của tỉnh đạt số lượng 300 luật sư, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức và của mỗi người dân về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội, góp phần tăng tính hấp dẫn của nghề luật sư, thu hút ngày càng đông đội ngũ cử nhân luật mới ra trường tham gia hành nghề luật sư.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của Học viện Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 5 tại Đồng Nai trong quý 2 năm 2015 để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy công tác phát triển đội ngũ luật sư cho đến năm 2020.

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế giám sát người TSHNLS, luật sư hướng dẫn, TCHNLS trong việc tuân theo Quy chế tập sự hành nghề luật sư; tạo điều kiện thuận lợi để người tập sự được nghiên cứu, tiếp cận những kiến thức pháp luật mới, tham gia hoạt động nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng hành nghề.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề cho các luật sư và thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ luật sư; đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư thương mại đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiên  Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chiến lược phát triển luật sư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 nhằm mục tiều góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư của tỉnh đến năm 2016 có được 05 luật sư thông thạo về ngoại ngữ, giỏi kỹ năng hành nghề luật sư, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chủ động liên hệ các cơ quan hữu trách của tỉnh sớm hoàn thành thủ tục xin cấp đất xây dựng trụ sở mới của Đoàn Luật sư. Tranh thủ nguồn kinh phí đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Luật sư trong điều kiện mới.

3. Tăng cường xây dựng Đảng, kiện toàn các tổ chức chính trị -xã hội; phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; duy trì phát triển các loại hình văn hóa thể thao lành mạnh nhằm bồi dưỡng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho đội ngũ luật sư:

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vũng mạnh. Chủ động phát triển đảng viên trong đội ngũ luật sư. Đến cuối năm phấn đấu kết nạp 4 đảng viên mới từ nguồn luật sư; nâng tổng số đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng Đoàn Luật sư lên 39 đồng chí.

- Củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của Chi đoàn TNCSHCM, Ban Nữ công và Chi hội Luật gia. Phát huy vai trò thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật của tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI TỈNH ỦY, UBND TỈNH, ĐẢNG ỦY KHỐI, CÁC NGÀNH LIÊN QUAN

1. Khó khăn, vướng mắc:

- Việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tạo điều kiện về trụ sở và cơ sở vật chất cho Đoàn Luật sư đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện tại, Đoàn Luật sư vẫn đang tạm sử dụng chung một phần trụ sở của Hội Luật gia tỉnh, không đủ chỗ làm việc, tổ chức học tập, giao lưu, sinh hoạt, hội họp,... Công việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn Luật sư vì vậy cũng gặp không ít khó khăn.

- Đoàn Luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không được trợ cấp của ngân sách Nhà nước nên việc đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chủ nhiệm, việc tổ chức học tập chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ luật sư, người TSHNLS gặp không ít khó khăn.

2. Những đề xuất, kiến nghị:

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư kiến nghị UBND tỉnh:

- Quan tâm giải quyết trụ sở và cơ sở vật chất cho Đoàn Luật sư tạo điều kiện cho Chi bộ, Ban Chủ nhiệm có nơi làm việc nhằm phát huy năng lực lãnh đạo đội ngũ luật sư hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Hỗ trợ chế độ phụ cấp định xuất các thành viên Ban Chủ nhiệm; chế độ học tập nâng cao trình độ chính trị - kỹ năng chuyên môn; kinh phí tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ luật sư và người TSHNLS theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ưởng Đảng.

                                                                                                BAN CHỦ NHIỆM

                                                                  ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI                                                                                    

                    

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập