Hướng dẫn thủ tục

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 07:05 am)
Có 8 trường hợp......

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 05:05 am)
Có 4 trường hợp: (1)-Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải qua khóa đào tạo nghề luật sư và đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (thời gian tập sự đủ 18 tháng). (2)-Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, được giảm 2/3 thời gian tập sự hành nghề luật sư và đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (3)-Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải qua khóa đào tạo nghề luật sư, được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư và đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. (4)-Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn tập sự hành nghề luật sư .

Luật sư chuyển từ Đoàn luật sư này sang Đoàn luật sư khác.

Luật sư chuyển từ Đoàn luật sư này sang Đoàn luật sư khác.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 05:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Luật sư chuyển từ Đoàn luật sư này sang Đoàn luật sư khác.Lĩnh vực:Quản lý luật sư.Cơ quan thực hiện:Đoàn luật sư,

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 05:05 am)
Theo quy định tại Điều 5 Quy chế Tập sự hành nghề luật sư (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)việc đăng ký tập sự.....

Gia nhập Đoàn luật sư.

Gia nhập Đoàn luật sư.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 04:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Gia nhập Đoàn luật sư. Lĩnh vực:Quản lý luật sư. Cơ quan thực hiện:Đoàn luật sư,

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 04:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Lĩnh vực: Quản lý luật sư.Cơ quan thực hiện:Sở Tư pháp,

Chuyển đổi hình thức hoạt động Công ty luật ..........

Chuyển đổi hình thức hoạt động Công ty luật ..........

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 04:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Lĩnh vực:Quản lý luật sư. Cơ quan thực hiện:Sở Tư pháp,

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư.

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 04:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư. Lĩnh vực:Quản lý luật sư. Cơ quan thực hiện:Sở Tư pháp,

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 04:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. Lĩnh vực: Quản lý luật sư Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp,

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động choTCHNLS khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động choTCHNLS khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 03:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Lĩnh vực: Quản lý luật sư.Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp,

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn .

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn .

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 03:05 am)
Hướng dẫn thủ tục:Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật). Lĩnh vực: Quản lý luật sư Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp,

Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư.

Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 01:05 am)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC: Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư. Lĩnh vực: Quản lý luật sư. Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

 

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập