Video tuyên truyền, phổ biến pháp luật

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (26/11/2011 10:11 am)
Luật sư Phan Thiên Vượng, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (26/11/2011 06:11 am)
Luật sư Phạm Tiến Dũng, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, Trưởng Văn phòng luật sư Duy Tân.

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT "LUẬT NUÔI CON NUÔI "

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT "LUẬT NUÔI CON NUÔI "

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (06/11/2011 10:11 am)
Luật sư Nguyễn Đức,Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Đồng Nai.

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT "LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI "

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT "LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI "

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (06/11/2011 10:11 am)
Luật sư Phạm Tiến Dũng, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. Trưởng Văn phòng luật sư Duy Tân

 

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập