Quy định p/luật về l/sư

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (08/11/2012 08:11 am)
NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

THÔNG TƯ 70/2011/TT-BCA NGÀY 10/10/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN…

THÔNG TƯ 70/2011/TT-BCA NGÀY 10/10/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN…

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (27/11/2011 11:11 am)
Thông tư số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Thông tư 21/2010/TT-BTP Quy chế tập sự hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp ban hành.

Thông tư 21/2010/TT-BTP Quy chế tập sự hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp ban hành.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (25/08/2011 06:08 am)
Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Sau khi thống nhất ý kiến với Liên đoàn luật sư Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định:

NGHỊ ĐỊNH Số: 28/2007/NĐ-CP NGÀY 26/02/2007 CỦA CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH Số: 28/2007/NĐ-CP NGÀY 26/02/2007 CỦA CHÍNH PHỦ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (24/08/2011 02:08 pm)
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị quyết sô 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (24/08/2011 01:08 pm)
HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT SƯ VỀ TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

LUẬT LUẬT SƯ

LUẬT LUẬT SƯ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (24/08/2011 11:08 am)
LUẬT LUẬT SƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 65/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về luật sư và hành nghề luật sư.

 

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
  kinhdoanhyahoo

  HOTLINE: 0913.614.222
  quangcaoyahoo

Thống kê truy cập