Điều lệ luật sư Việt Nam

ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (20/08/2011 02:08 am)
Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946, 1959, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, 1992 đều khẳng định vai trò, vị trí của hoạt động luật sư và quy định tổ chức luật sư được thành lập để giúp cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập