Quy tắc đạo đức luật sư

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH TẾ QUỐC TẾ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (09/05/2012 04:05 am)
Theo kế hoạch số 3151/KH-UBND của Uỳ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 08/05/2012.Dự kiến trong tháng 5/2012 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh tế quốc tế sẽ được tổ chức cho đội ngũ luật sư, cán bộ pháp chế các sở, ban. ngành, doanh nghiệp nhà nước, các tổng công ty và các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Đông Nai...

QUYẾT ĐỊNH V/v PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG NAI.

QUYẾT ĐỊNH V/v PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG NAI.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (15/03/2012 11:03 am)
QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (25/08/2011 05:08 am)
Đồng Nai thuộc khu vực miền đông nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nằm ở cửa ngõ phía bắc đồng thời là một trung tâm công nghiệp và đô thị của vùng. Tỉnh Đồng nai có vai trò rất quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, giao lưu thương mại và an ninh quốc phòng trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh trong 5 năm gần nhất đạt trên 13,5% năm, cơ cấu kinh tế hiện tại của tỉnh là nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản chiếm 8,6%, công nghiệp – xây dựng 57,2% và thương mại – dịch vụ 34,2%%; thu nhập bình quân đầu người trên 1.600.000 USD/người/năm.

 

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập