Thông báo - thông tin

Thông báo về việc đi viếng đám tang

Thông báo về việc đi viếng đám tang

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (27/07/2016 01:07 am)
Thông báo về việc đi viếng đám tang Mẹ của đ/c Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

CHUẨN BỊ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

CHUẨN BỊ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (16/11/2015 02:11 am)
Thực hiện Công văn số 02/TB-HĐKT ngày 07/11/2015 của Liên đoàn luật sư Việt Nam Thông báo V/v tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam (Đính kèm bản sao). Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư lập danh sách kèm hồ sơ tham dự kiểm tra của những người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự ( tính đến ngày 24/12/2015) theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam về Văn phòng Đoàn luật sư trước ngày 17/11/2015. Dự kiến thi vào ngày 25,26 và 27/12/2015.

Về hoạt động chào mừng, kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Về hoạt động chào mừng, kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (29/09/2015 02:09 am)
Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật sư Đồng Nai ngày ngày 26/9/2015 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2015); Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai trân trọng đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, các Ban chuyên môn thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai thực hiện một số hoạt động sau:

MỜI DỰ HỘI NGHỊ GÓP Ý BLHS ( SỬA ĐỔI)

MỜI DỰ HỘI NGHỊ GÓP Ý BLHS ( SỬA ĐỔI)

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (11/09/2015 03:09 am)
Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-HLGVN, ngày 12/8/2015 của Chủ tịch HLG Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Kế hoạch số 563/KH-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

               TIN BUỒN

TIN BUỒN

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (08/09/2015 09:09 am)
BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

V/v: Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ 2015

V/v: Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ 2015

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (03/08/2015 03:08 am)
Trân trọng thông báo luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai Tham gia học tập lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bắt buộc (02 ngày) theo quy định của Thông tư 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định.

Thông báo v/v kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam

Thông báo v/v kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (24/04/2015 11:04 am)
Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư lập danh sách kèm hồ sơ tham dự kiểm tra của những người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự (tính đến ngày 10/6/2015) theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam về Văn phòng Đoàn luật sư trước ngày 06/5/2015. Dự kiến thi vào ngày 12,13 và 14/6/2015.

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP.....

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP.....

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (09/03/2015 03:03 am)
Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh (các cơ quan tiến hành tố tụng) thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án hình sự như sau:

Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự

Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (19/12/2014 03:12 am)
Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam lần thứ 2 năm 2014

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ KHU VỰC PHÍA NAM

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ KHU VỰC PHÍA NAM

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (20/11/2014 03:11 am)
Thông báo của LĐLS Việt Nam và Đoàn Luật sư Đồng Nai về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía nam và tại Đồng Nai........

THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ (NGHĨA VỤ)

THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ (NGHĨA VỤ)

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (03/11/2014 08:11 am)
Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Luật sư năm 2012; Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; Căn cứ Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể luật sư thuộc Đoàn luật sư Tỉnh Đồng Nai ngày 25/10/2014.

“Luật sư Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

“Luật sư Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (09/10/2014 04:10 am)
Thực hiện Kế hoạch số 214/LĐLSVN, ngày 25/9/2014 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2014; Kế hoạch số 9134/KH-UBND, ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai trân trọng đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, các Ban chuyên môn thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai thực hiện một số hoạt động sau:

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (09/05/2014 01:05 am)
Ngày 03/12/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP về việc Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp........

THÔNG BÁO V/v gửi danh sách, hồ sơ TSHNLS và hồ sơ kiểm tra kết quả TSHNLS lần thứ nhất 2014

THÔNG BÁO V/v gửi danh sách, hồ sơ TSHNLS và hồ sơ kiểm tra kết quả TSHNLS lần thứ nhất 2014

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (13/01/2014 09:01 am)
Liên đoàn luật sư Việt Nam vừa có thông báo đến các Đoàn luật sư khu vực phía Nam V/v gửi danh sách, hồ sơ TSHNLS và hồ sơ kiểm tra kết quả TSHNLS lần thứ nhất 2014...

Thông báo về hoạt động chào mừng, kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Thông báo về hoạt động chào mừng, kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (07/10/2013 08:10 am)
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐLSTQ ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng luật sư toàn quốc về việc tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam, và Thông báo số 06/TB-LĐLSVN ngày 30/9/2013 của LĐLSVN về việc tổ chức các hoạt động kỷ miệm truyền thống luật sư Việt Nam. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai trân trọng đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, các Ban chuyên môn thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai thực hiện một số hoạt động sau:

MỜI DỰ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG ĐỀ CỬ LUẬT SƯ VÀO BCN VÀ HĐKTKL.....

MỜI DỰ HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG ĐỀ CỬ LUẬT SƯ VÀO BCN VÀ HĐKTKL.....

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (29/08/2013 05:08 am)
Kính gửi : - Các tổ chức hành nghề luật sư - Các luật sư hoạt động độc lập. (Thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai)

Thông báo danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra .....

Thông báo danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra .....

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (11/07/2013 02:07 am)
Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-BTP ngày 19/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam, Hội đồng kiểm tra thông báo về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Quý I, II/2013, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (26/04/2013 04:04 am)
Kính gửi: Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Quý I và Quý II năm 2013 vào tháng 6/2013. Để chuẩn bị cho việc tổ chức kiểm tra, Bộ Tư pháp đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau đây:

CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (28/02/2013 09:02 am)
Đoàn luật sư Đồng Nai liên kết với Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ hành nghề luật sư tại tỉnh Đồng Nai như sau:

THÔNG BÁO THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ

THÔNG BÁO THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (13/12/2012 02:12 am)
Thực hiện Công văn số 9532/BTP-HĐKT ngày 29/11/2012 của Bộ Tư pháp về việc thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, hướng dẫn về việc kiểm tra kết quả tập sự. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị Trưởng các Tổ chức hành nghề luật sư thông báo và hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư thuộc tổ chức mình về nội dung và hình thức kiểm tra cũng như thời gian và thủ tục tham dự kiểm tra theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp (Đính kèm công văn).

Trang: 1, 2, 3  »»» 

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
  kinhdoanhyahoo

  HOTLINE: 0913.614.222
  quangcaoyahoo

Thống kê truy cập