GIỚI THIỆU

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai được chính thức thành lập đầu năm 1990 theo quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 09/1/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; với số lượng 06 luật sư.

20 năm qua, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã tạo bước phát triển vững chắc và có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp tuyên truyền, bổ trợ pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Từ đầu năm 1996 đến nay, nhất ở giai đoạn sau khi Nhà nước ban hành Pháp lệnh Luật sư năm 2001 cùng với việc cải cách mạnh mẽ tổ chức và hoạt động luật sư theo hướng chính quy, chuyên môn hóa đội ngũ Luật sư, đội ngũ luật sư của tỉnh đã tăng cường đáng kể cả về số lượng và chất lượng, với sự ra đời của các tổ chức hành nghề luật sư. Đặc biệt sau khi Luật Luật sư được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2007 đã góp phần nâng cao vị thế của luật sư, tạo cơ sở pháp lý đẩy nhanh quá trình xây dựng đội ngũ luật sư, nghề luật sư của tỉnh nhà mang tính chuyên nghiệp, phấn đấu từng bước ngang tầm với luật sư, nghề luật sư ở các nước trong khu vực, cũng như các nước tiên tiến trên thế giới.

Tính đến tháng 9/2011, Đoàn luật sư của tỉnh đã quy tụ : gần 400 người (bao gồm hơn 200 luật sư chính thức và hơn 190 người tập sự hành nghề luật sư, tiếp tục duy trì vị trí thứ ba cả nước về số lượng luật sư. Đến nay Đoàn luật sư của tỉnh đã thành lập được 89 tổ chức hành nghề, gồm 79 văn phòng văn luật sư và 10 Công ty luật TNHH được Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn luật sư tỉnh chủ động phối hợp với Học viện Tư pháp, Sở Tư pháp và Sở nội vụ triển khai thực hiện đề án mở lớp đào tạo nghề luật sư, tạo nguồn nhân lực pháp triển đội ngũ luật sư của tỉnh theo Kế hoạch 14-KH/TU. Đoàn luật sư tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng 2 lớp nghiệp vụ luật sư tại Đồng Nai với số lượng 255 học viên nhập học. Kết quả cuối khóa I có 94 học viên tốt nghiệp, đạt 71,25%, số học viên dự thi khóa II có 60 học viên tốt nghiệp, đạt 84,5% số học viên dự thi.

Cùng với sự chuyển mình đi lên của đất nước, đội ngũ luật sư của tỉnh đã từng bước trưởng thành. Là một bộ phận không thể tách rời trong cơ chế Nhà nước pháp quyền, với chức năng cao cả là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức góp phần bảo vệ công lý và pháp chế XHCN./

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2009 – 2014

________________

                                 

Chủ nhiệm Đoàn: Luật sư Phan Thiên Vượng

Phó chủ nhiệm: Luật sư Phạm Tiến Dũng

Phó chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Hữu Dzoãn

Phó chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Đức Đạt

Phó chủ nhiệm: Luật sư Trần Gia Minh

Phó chủ nhiệm: Luật sư Phạm Quốc Trung

Phó chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Thành Vàng

Phó chủ nhiệm: Luật sư Hoàng như Vĩnh

Phó chủ nhiệm: Luật sư Lê Quang Y

 

        

                   

Địa chỉ: 226 Phạm văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.823777;   Fax: 0618.820040

 

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2014 – 2019

 

Chủ nhiệm Đoàn: Luật sư Phan Thiên Vượng

Phó chủ nhiệm: Luật sư Phạm Tiến Dũng

Phó chủ nhiệm: Luật sư Trần Gia Minh

Phó chủ nhiệm: Luật sư Phạm Quốc Trung

Phó chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Thành Vàng

Phó chủ nhiệm: Luật sư Hoàng như Vĩnh

Phó chủ nhiệm: Luật sư Lê Quang Y

 

Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Văn Cận

Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Luật sư Đinh Quốc Dũng

Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Đức Đạt

Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Luật sư Cao Thị Hà Giang

Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Phúc Lưu

Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Luật sư Thiêm Diên Thoại.


 

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (14/09/2011)

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập